KWSP : PENGELUARAN MINIMUN SEBANYAK RM3,000 DIBENARKAN

KWSP : Pengeluaran Minimum Sebanyak RM3,000 Dibenarkan

Tahukah anda? kini anda boleh membuat pengeluaran KWSP dengan Program Kemudahan Sokongan Akaun 2 (FSA2). Setakat 2 Oktober 2023, lebih 64,619 permohonan telah diluluskan yang melibatkan kira-kira RM1.29 bilion ringgit.

FASA2 membolehkan anda untuk membuat pengeluaran KWSP minimum RM3,000 sehingga maksimum RM50,000.

Pengeluaran KWSP FASA2

FSA2 adalah bertujuan untuk memboleh ahli membuat permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun bagi membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan.

Permohonan ini memboleh ahli mengambil kira simpanan yang ada dalam akaun 2 untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat kepada pihak institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun tertakluk kepada pilihan umur pengeluaran ahli

Pada masa yang sama, ahli perlu membayar ansuran bulanan sepertimana yang ditetapkan oleh institusi perbankan.

Pengeluaran KWSP 2023: Kerajaan Setuju Benarkan Pengeluaran Secara Bersyarat

Amaun Kelayakan Pengeluaran Simpanan

Berikut dikongsikan amaun pengeluaran yang boleh dibuat berdasarkan simpanan Akaun 2:

TERKINI: Kerajaan Bersetuju Benarkan Pengeluaran KWSP

Syarat Pengeluaran Simpanan

Berikut dikongsikan syarat untuk membuat pengeluaran:

  • Terbuka kepada ahli yang belum mencapai umur 55 tahun (tertakluk kepada syarat umur kelayakan yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang berkenaan)
  • Warganegara Malaysia
  • Permohonan adalah sekali sahaja
  • Permohonan yang telah lulus tidak boleh dibatalkan
  • Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam akaun 2
  • Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000 dalam akaun 2 (tertakluk kepada amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh institusi perbankan)

Pengeluaran KWSP 2023: Kerajaan Setuju Benarkan Pengeluaran Secara Bersyarat

Nota: Ahli hendaklah membuat penilaian kesedaran dan kefahaman mengenai Fasiliti Sokongan Akaun 2 dengan institusi perbankan sebelum ahli membuat keputusan sama ada perlu meneruskan permohonan pembiayaan peribadi atau sebaliknya. Selain itu, dalam tempoh pembiayaan tersebut, ahli boleh mendapatkan nasihat kewangan secara terus daripada Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, AKPK atau perunding kewangan bank, jika perlu.

Cara Membuat Permohonan

Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian. Terdapat 3 langkah utama yang perlu dilakukan oleh ahli:

  • Langkah 1: Membuat semakan awal kelayakan simpanan Akaun 2 melalui portal institusi perbankan yang mengambil bahagian.
  • Langkah 2: Membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi perbankan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan.
  • Langkah 3: Mengemukakan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun dengan KWSP melalui portal institusi perbankan, berdasarkan amaun pembiayaan peribadi yang telah diluluskan oleh institusi perbankan berkenaan.

Pengeluaran KWSP 2023: Kerajaan Setuju Benarkan Pengeluaran Secara Bersyarat

4 Juta Pencarum Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran Simpanan

Kemudahan ini bakal memanfaatkan lebih daripada 4 juta ahli di bawah umur 55 tahun yang layak.

Kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang akan dikenakan oleh institusi perbankan dijangka antara 4% hingga 5% setahun

Kadar ini jauh lebih rendah daripada kadar pasaran semasa pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan yang lain.

Pencarum Boleh Membuat Pengeluaran Sehingga RM50,000

Jumlah pembiayaan minimum adalah sebanyak RM3,000 dan maksimum sehingga RM50,000 tertakluk kepada baki simpanan di dalam Akaun 2 KWSP dan terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak bank.

Memandangkan jumlah caruman dalam Akaun 2 hanyalah sokongan, pembiayaan ini tidak bercanggah dengan peruntukan Akta KWSP.

Setakat 31 Januari 2023, seramai 1.89 juta ahli berumur antara 40 tahun hingga bawah 55 tahun atau 38% yang mempunyai simpanan di dalam akaun 1 sebanyak RM10,000 ke bawah.

Oleh sebab itu, penting untuk membina semula tabungan bagi kumpulan ini agar mempunyai simpanan mencukupi untuk hari tua nanti.

Maklumat Lanjut

Sebarang maklumat lanjut berkaitan FSA2 boleh diperolehi melalui saluran berikut: